Lưu trữ Danh mục: Cảm Biến Đo Ẩm

Cảm biến đo ẩm RS485, 4-20mA, 0-10VDC, cảm biến đo nhiệt độ RS485, cảm biến đoẩm RS485, cảm biến đo độ ẩm dất, cảm biến nhiệt độ phòng, Modbus RTU, truyền thông, giao tiếp.

Cảm biến đo ẩm gắn tường

Cung cấp các thiết bị cảm biến đo ẩm gắn tường, cảm biến đo độ [...]

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm

Nhà cung cấp hàng đầu về Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ. Giải pháp thiết [...]

Đồng hồ hiển thị độ ẩm

Cung cấp Cảm biến đo độ ẩm, kết nối RS485, cảm biến nhiệt độ RS485. [...]

Thiết bị đo độ ẩm không khí

Cung cấp các loại Thiết bị đo độ ẩm không khí, cảm biến đo ẩm [...]

Màn hình hiển thị độ ẩm

Màn hình hiển thị độ ẩm, bộ máy đo hiển thị độ ẩm trong không [...]

Cảm biến đo độ ẩm không khí trong phòng

Cảm biến đo độ ẩm không khí và nhiệt độ không khí trong phòng, đo độ [...]

Đồng hồ ghi nhiệt độ và độ ẩm

Đồng hồ ghi nhiệt độ và độ ẩm được dùng để sử dụng để ghi [...]

Cảm biến đo ẩm trong đường ống gió

Cảm biến đo ẩm trong đường ống gió ngõ ra 4-20mA, 0-10vdc, rs485. Cảm biến [...]

Cảm biến đo ẩm lò sấy

Cảm biến đo ẩm lò sấy chịu nhiệt độ cao ngõ ra RS485, 4-20mA, 0-10VDC. [...]

Cảm biến đo nhiệt độ phòng, cảm biến đo độ ẩm phòng.

Cảm biến đo nhiệt độ phòng, cảm biến đo độ ẩm phòng, cảm biến dùng [...]

Cảm biến độ ẩm VELT-W-TH-I4, VELT-W-TH-V10, VELT-W-TH-RS

Cảm biến độ ẩm VELT-W-TH-I4, VELT-W-TH-V10, VELT-W-TH-RS, Cảm biến đo độ ẩm VELT-W-TH-V10, cảm biến [...]

Cảm biến đo ẩm

Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ phòng Chuyên cung cấp, các loại cảm biến [...]

Cảm biến đo ẩm đất 4-20mA

Cảm biến đo ẩm đất. Cung cấp cảm biến đo ẩm đất 4-20mA, 0-10VDC, RS485, đo nhiệt [...]

Cảm biến đo ẩm RS485, 4-20mA, 0-10VDC

Cảm biến đo ẩm RS485, 4-20mA, 0-10VDC, cảm biến đo nhiệt độ RS485, cảm biến đoẩm RS485. Cảm biến đo độ ẩm, cảm biến nhiệt độ, Modbus RTU, truyền thông, giao tiếp. Sản phẩm Cảm [...]

CHAT 💬 ZALO