Lưu trữ Danh mục: Cảm biến CO2

Cảm biến đo khí CO2

Cảm biến đo khí CO2, đo nồng độ khí CO2. Cacbon điôxít, cảm biến đo CO2, cảm biến CO2, đo nồng độ không khí với ngõ ra 4-20mA, 0-10VDC, RS485, 5000ppm CO2. [...]

CHAT 💬 ZALO