Lưu trữ Danh mục: Biến Dòng

Biến Dòng, biến dòng kẹp, biến dòng hở, biến dòng analog, ngõ ra 4-20mA, biến dòng ngõ ra 0-10VDC. biến dòng đo lường, CT analog.

Bộ phát dòng 4-20mA

Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp cho điện công nghiệp và hệ thống khí [...]

Cảm biến dòng điện ngõ ra 4-20mA

Cung cấp các loại Cảm biến dòng điện ngõ ra 4-20mA. Biến dòng 4-20mA, ngõ ra [...]

Biến dòng hở

Cung cấp các loại biến dòng hở, Biến dòng dạng kẹp và biến dòng kín. Sử [...]

Biến dòng ngõ ra 4-20mA, 0-10VDC, biến dòng analog

Biến dòng ngõ ra 4-20mA, 0-10VDC, biến dòng analog output 4-20mA. CT analog. Bộ đổi [...]

Biến dòng hở, biến dòng kẹp VELT-CTS1005-36, VELT-CTS3005-36, VELT-CTS4005-36

Biến dòng hở, biến dòng kẹp VELT-CTS1005-36, VELT-CTS3005-36, VELT-CTS4005-36,VELT-CTS6005-36,VELT-CTS8005-50,VELT-CTS10005-50,VELT-CTS15005-812,VELT-CTS20005-812, VELT-CTS40005-820, VELT-CTS50005-820. Chuyên cung cấp, các [...]

Biến dòng 4-20mA CTA50-20, CTA200-20

Biến dòng 4-20mA CTA50-20, CTA200-20. Cung cấp biến dòng analog CTA50-20, CTA200-20, biến dòng 4 [...]

Biến dòng 4-20mA, 0-10VDC, biến dòng analog

Biến dòng 4-20mA, 0-10VDC, biến dòng analog. Cung cấp các loại bộ đo dòng 4-20mA, [...]

CHAT 💬 ZALO