Lưu trữ Danh mục: Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận analog 0-10vdc, 4-20mA, cảm biến từ analog tuyến tính. Cảm biến Proximity ngõ ra 0-10vdc, tiệm cận ngõ ra 4-20mA, Tiệm cận đo khoảng cách.

Cảm biến tiệm cận analog 0-10vdc, 4-20mA

Cảm biến tiệm cận analog 0-10vdc, 4-20mA, cảm biến từ analog tuyến tính. Cảm biến [...]

CHAT 💬 ZALO