Lưu trữ Danh mục: Cảm biến quang

Cảm biến phát hiện vật trong suốt

Chuyên cung cấp các loại Cảm biến phát hiện vật trong suốt. Cảm biến quang, [...]

Cảm biến quang, các loại cảm biến quang

Cung cấp Cảm biến quang, các loại cảm biến hồng ngoại, laser, cảm biến phát [...]

Cảm biến quang khoảng cách xa thu phát chung

Cảm biến quang khoảng cách xa thu phát chung 5 mét, cảm biến quang 5 [...]

Cảm biến laser VELT-PLD30N

Cảm biến laser VELT-PLD30N, tín hiệu NPN, VELT-PLD30P, cảm biến laze tín hiệu PNP, cảm [...]

Cảm biến quang laser VELT-PLM18P

Cảm biến quang laser VELT-PLM18P, cảm biến thu phát chung laser, cảm biến laze, cảm [...]

Cảm biến quang VELT-PSM1810N

Cảm biến quang điện, cảm biến thu phát chung nhận biết qua gương.

Cảm biến quang VELT-PSUL5M

Cảm biến quang VELT-PSUL5M, Cung cấp cảm biến quang thu phát chung 5m, cảm biến [...]

CHAT 💬 ZALO