Lưu trữ Danh mục: Bộ hiển thị tín hiệu

Bộ hiển thị tín hiệu, bộ hiển thị nhiệt độ, bộ hiển thị áp suất. bộ hiển thị độ ẩm, bộ hiển thị ánh sáng, bộ hiển thị mức nước, bộ hiển thị 4-20mA, bộ hiển thị 0-10vdc.

Màn hình đo nhiệt độ

Màn hình hiển thị nhiệt độ, bộ máy đo và hiển thị nhiệt độ. Hệ [...]

Màn hình hiển thị nhiệt độ, bộ hiển thị nhiệt độ

Màn hình hiển thị nhiệt độ, màn hình hiển thị tín hiệu 4-20mA, bộ hiển [...]

Bộ hiển thị tín hiệu áp suất, màn hình hiển thị áp suất

Bộ hiển thị tín hiệu áp suất, màn hình hiển thị áp suất, bộ hiển [...]

Bộ hiển thị mức nước, màn hình hiển thị mức chất lỏng

Bộ hiển thị mức nước, màn hình hiển thị mức chất lỏng, bộ hiển thị [...]

Bộ hiển thị tín hiệu ánh sáng, màn hình hiển thị ánh sáng

Bộ hiển thị tín hiệu ánh sáng lux, màn hình hiển thị ánh sáng lux, [...]

Bộ hiển thị tín hiệu 0-10vdc, 4-20mA, PT100, Analog

Bộ hiển thị tín hiệu 0-10vdc, 4-20mA, PT100, Analog, đồng hồ hiển thị tín hiệu. [...]

CHAT 💬 ZALO