Phao báo mức VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515

phao inox VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515

Phao báo mức VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515

Cung cấp Phao inox báo mức VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515, phao inox VELT-F515, VELT-F1015, Phao báo nước Vieltech.

Sử dụng trong đo mức chất lỏng, đo mức nước, mức dầu, hóa chất nhẹ. Các loại dung dịch lỏng.

Phao báo mức VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515
Các loại model: VELT-F90, VELT-F57, VELT-F115, VELT-F515

Video Test sản phẩm nhiệt cao.

Phao inox mã VELT-F90.

Vật liệu inox 304.

Nhiệt độ hoạt động 0-120 độ C.

Lắp đặt nằm ngang bên hông bồn,

Tiếp điểm: 0.5A kích cho relay kiếng

>>Tham khảo: Lưới lọc bụi

Phao inox mã VELT-F57.

Vật liệu inox 304.

Nhiệt độ hoạt động 0-120 độ C

Lắp đặt thẳng đứng, chiều dài 50mm

Tiếp điểm: 0.5A kích cho relay kiếng

>>Tham khảo: Phao inox báo mức nước

Phao inox mã VELT-F115.

Vật liệu inox 304.

Nhiệt độ hoạt động 0-120 độ C

Lắp đặt thẳng đứng, chiều dài 100mm

Tiếp điểm: 0.5A kích cho relay kiếng

>>Tham khảo: Cảm biến đo ẩm đất

Phao inox mã VELT-F515.

Vật liệu inox 304.

Nhiệt độ hoạt động 0-120 độ C

Lắp đặt thẳng đứng, chiều dài 500mm

Tiếp điểm: 0.5A kích cho relay kiếng

>>Tham khảo: Cảm biến đo mức nước

Phao inox mã VELT-F215.

Vật liệu inox 304.

Nhiệt độ hoạt động 0-120 độ C

Lắp đặt thẳng đứng, chiều dài 200mm

Tiếp điểm: 0.5A kích cho relay kiếng

Tham khảo: cảm biến tiệm cận

CHAT 💬 ZALO